کوروش کوروش ، تا این لحظه 7 سال و 8 ماه و 18 روز سن دارد

با تو بودن خوب است...

یک روز خوب ۴ تیر ۹۸ کنار حمیدرضا و کوروش

کـــوروشــــ بزرگـــــــــــــــــــ

 

 دوستان به این وبلاگ هم سر بزنید.

پاسخ به نظرات زیر همون نظرماچ

۷ خــرداد نــود و هشــت

هفــتــم خــرداد نــود و هشــتــ ســپــهر جــانــم واڪــســن ۴ مــاهگــے اش رو زده بــود. و مــا ڪــوروش و حــمــیــدرضــا و مــن بــه ڪــتــابــخــانــه رفــتــیــم. ...
8 خرداد 1398